“Hayvanlara şap aşısı mutlaka yapılmalı”
​Şap hastalığına karşı bilinçlenilmesi gerektiğine dikkat çeken Veteriner Hekim Ayşenur Bilgetay Ünlü, hayvanlara mutlaka şap aşısının yapılması gerektiğini söyledi.
“Hayvanlara şap aşısı mutlaka yapılmalı”

Solhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ayşenur Bilgetay Ünlü, şap hastalığın önüne geçilmesi için şap aşısının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Veteriner Hekim Ayşenur Bilgetay Ünlü: 'Sığır, manda, koyun, keçi, domuz ve çift tırnaklı vahşi hayvanlarda virüslerin neden olduğu, bulaşıcı çok hızlı yayılan bir hastalıktır. Morbidite oranı %100 dür. Hastalık, süt, et ve iş verimini düşürerek büyük ekonomik kayıplara yol açar. Şapta en etkili mücadele yöntemi AŞI’dır. Ülkemizde Anadolu illerinde 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan aşı kampanyamız 19 Kasım 2018 tarihine kadar sürecektir.' dedi.

Hastalığın Bulaşması ve Yayılması

Sığırlarda hastalığa yakalanma riski, koyun ve keçilerden daha yüksek olduğunu belirten Ünlü: 'Hastalığın bulaşması ve yayılmasında; Hasta ve sağlam hayvanların aynı sürüde yer alması, rüzgar yolu ile hastalık etkeninin geniş alanlara yayılması, kedi, köpek, kuş, fare vs. yoluyla bulaşma, Et ve süt ürünleri ile bulaşma riski daha fazladır.”dedi. Veteriner Hekim Ayşenur Bilgetay Ünlü, Şap Hastalığının belirtileri, hastalık çıkmadan önce alınacak genel tedbirler, hastalık çıktıktan sonra alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

-Yüksek ateş, titreme, donuk ve cansız bakışlar, salyalı ve şapırtılı ağız, ağız, dil ve dudaklarda yaralar,

-Diş etlerinde hassasiyet ve içi dolu kabarcıklar oluşur. Birkaç saat sonra açılır ve açık kırmızı renkli yaralar meydana getirir. ayaklarda yaralar, ağır vakalarda tırnak düşmesi, süt veriminde azalma, buzağılarda ölüm.

Hastalık Çıkmadan Önce Alınacak Genel Tedbirler

-Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması,

-Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi,

-Yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde karantina uygulanması(21gün),

-Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün önceden şap aşısının yapılması,

-Ahır girişlerinde gerekli olan paspas veya giriş havuzlarında devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerin bulundurulması,

-Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması,

-Hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması, bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması

-Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmesi,

-Şüpheli vakalarda veteriner hekim’den bilgi alınması

Hastalık Çıktıktan Sonra Alınacak Önlemler 

-Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması,

-Ahırlara giriş çıkışların yasaklanması, İl/ilçe müdürlüklerine haber verilmesi,

-Ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması,

-Araçların çiftliğe giriş/çıkışlarının mümkünse engellenmesi, mümkün olmaması durumunda hareketlerde hijyen kurallarına harfiyen uyulması,

-Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi,

-Hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması,

-Hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi,

-Satıcıların çiftliğe sokulmaması,

-Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması,

-Ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet mümkün değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda değiştirilmesi,

- Çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını görmeleri için çağırılmaması,

-Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması. 

Kategori: Güncel
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-