Solhan’daki yayla ve meralar kiraya verilecek
Bingöl Valiliği İl Mera Komisyonu tarafından 2019 Yılı Otlatma Sezonu için ihtiyaç fazlası olarak belirlenen Solhan’daki 6 adet meranın göçerlere mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceği bildirildi.
Solhan’daki yayla ve meralar kiraya verilecek

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “2019 Yılı Otlatma Sezonunda mera, yaylak ve otlakların kullanılması ve uyulması gereken hususlar 02.01.2019 tarih ve 2019/1 Nolu Valilik Genel Emri ile belirlenmiş olup, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülmektedir. Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıkların kiralama yetkisi bulunmadığından kiralama yapmaları durumunda haklarında 4483 Sayılı Kanuna istinaden yasal işlem başlatılacaktır. 

Göçerler kiraladıkları mera, yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermeyeceklerdir. İl Mera Komisyonundan kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2019 yılında çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine her hayvan için otlatma bedelinin 3 katı idari para cezası kesilecek (3 x 70 TL/BBHB= 210 TL/BBHB) ve otlatma kapasitesini aşan hayvanlar derhal meradan tahliye ettirilecektir. Mera kiralaması yapan sürü sahiplerinin bu ihlallere devam ettiğinin tespiti halinde izin belgeleri veya sözleşmeleri iptal edilecek ve söz konusu meradan tahliyeleri sağlanacaktır. 

Yerli göçerlerin ikamet ettikleri (otlatma hakkının bulunduğu) yerleşim yerine İl içi veya İl dışından satın alarak hayvan getirmeleri halinde; bulunduğu yerleşim yeri için, Nisan Ayı sonuna ait Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı güncel hayvan sayısını belirten belge ile satın aldığı hayvanların noter satış belgesini yapılan kontrollerde ibraz etmeleri gerekmektedir. Yapılan kontroller sonucu başkasının hayvanını kendi uhdesine alıp mera, yaylak ve otlaklarda otlattığı tespit edilenlere her hayvan için 70 TL/BBHB idari para cezası kesilecek ve üzerlerine aldıkları hayvanlar derhal meradan tahliye ettirilecektir. Mera, yaylak ve otlakları kiralayan sürü sahiplerinin yanlarında getirdikleri çoban ve göçerleri İl Mera Komisyona bildirmeleri ve bu şahıslar için çoban ve göçer tanıtım kartı almaları (10 yaşından büyük çocuklar ve kadınlar dâhil) zorunludur. Mera, yaylak ve otlaklarda bulunan çoban ve göçerlerin bildirilmemesinden merayı kiralayan sürü sahibi sorumlu tutulacaktır. Komisyona ismi bildirilmiş olan şahıslardan ve verilen kimlik kartlarının ilgilinin üzerinde bulunmamasından merayı kiralayan sürü sahibi sorumludur. 

İhaleye katılacak kişiler ihale şartnamesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilirler. İstenen belgeler; birlik üyeliği, hayvancılık bilgi sistemi kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği (aynı adreste ne zamandan beri ikamet ettiği yazılacak), geçici teminat makbuzu, noter tasdikli taahhütname İhaleler Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Kiralama İhalesine çıkarılan mera ve yaylalara ait liste ektedir.” denildi.

Solhan Haber

Solhan’da kiraya verilecek yayla ve mera listesi:

 

Sıra No 

İl-İlçe Adı

Köy/Mahalle  ve Mera/Yayla Adı

Kiralama Süresi (gün)

Mera Yayla Otlatma kapasitesi (KBHB)*

Ada/Parsel Numarası

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli  % 25 (TL)

Kiralanacak Alan Miktarı (da)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bingöl-Solhan

Mutluca-Kandil Yaylası

150

500

102/8

3.500,00

875,00

925

08.04.2019

10:00

2

Bingöl-Solhan

Mutluca- Mihran ve Şeik

150

700

102/15

4.900,00

1.225,00

1300

08.04.2019

10:10

3

Bingöl-Solhan

Boğlan-Terazin

150

2970

358/1

20.790,00

5.197,50

5500

08.04.2019

10:20

4

Bingöl-Solhan

Boğlan-Avgani

150

2160

358/1

15.120,00

3.780,00

4000

08.04.2019

10:30

5

Bingöl-Solhan

Boğlan-Gahuran

150

1990

358/1

13.930,00

3.482,50

3680

08.04.2019

10:40

6

Bingöl-Solhan

Boğlan-Musadüzü

150

1730

358/1

12.110,00

3.027,50

3200

08.04.2019

10:50

Kategori: Solhan
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-