BİN-HASAD Derneğinden Covid 19 Açıklaması
Bingöl Hasta Hakları ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin aşan Covid 19 ile ilgili maddi ve manevi mücadelenin önemine binaen basına bir açıklamada bulundu.
BİN-HASAD Derneğinden Covid 19 Açıklaması

EN GÜZEL YARATANIN DÜNYASINDA YAŞARKEN;

      Bingöl Hasta Hakları ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Derneği olarak bugüne kadar şehrimizde meydana gelen İnsan sağlığı kaynaklı meselelerin tümünde rol aldığımız gibi Tüm Dünya’da etkili olduğu gibi Ülkemizde ve doğal olarak şehrimizde meydana gelen Coronaviris (Covid 19) kaynaklı hastalık ve ölümlerin meydana getirdiği maddi manevi panik ortamında Derneğimizin mevzuatlarına uygun olarak maddi manevi konuları, kamuoyuna ve yetkililere çözüm önerileri için açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

      Evvela Kâinatın Yaratıcısı ALLAH’ın (c.c.) En mükemmel ve en şerefli şekilde yaratarak kısa bir zaman yaşadıktan sonra ebedi mükâfat veya ceza alacağı âlemlere gidecek olan insanın dünyaya gönderildiği zaman içerisinde kendisine emanet olarak verilen sayısız güzellikteki nimetlerin ve ALLAH’ın yer yüzündeki Halifesi olmanın değeri ve mahiyeti bilinmediğinden; İnsanların oluşturduğu Devlet, cemiyet yada fertlerden oluşan Kafir, Münafık, Fasık, Günahkar veya ihmalkar kişi yada kişilerden oluşan hatalardan veya kasıtlardan oluşmuş olsa da fark etmeksizin insanların eliyle meydana gelen bu durumda yine biz insanlar işlediğimiz günah ve kusurlardan tövbe istiğfar ederek, aksattığımız her türlü şahsi ve insani tüm ihmallerden ders alarak, Kur’andan ve Resulullah’tan (S.A.V) istifade ederek günümüz insanlarına reçeteler sunan Bediüzzaman’ın ‘’  İman İslam’ı, İslam teslimi, Teslim tevekkülü, Tevekkül Saadeti dâreyni (Dünya- Ahiret Mutluğunu) iktiza eder ama yanlış anlama Tevekkül sebepleri bütün bütün reddetmek değildir.’’ Tavsiyesine uymamızda çok büyük fayda bulunmaktadır.

    Sebepleri mutlak fayda görmeden sebepleri yaratan ALLAH’ın  (c.c.) fayda vereceğini umarak hayatımızı Asli Fıtratımıza uygun hale getirmeli Emir Nehiyleri hayatımıza hakim kılma gayreti içinde olmalıyız. Bize Emanet olarak verilen hayatı en güzel hale getirmek için ciddi gayret göstermeliyiz.

     Bu salgının hayatın her alanında etkisi bulunmakta ancak biz İnsan ve İnsanın Maddi - Manevi sağlığı üzerinde etkisi olabilecek, şimdilik en Acil ve uygulanması gereken tedbir ve önerileri paylaşmak istiyoruz. Tüm Sağlık otoritelerinin ısrarla beyan ettiği ve Devlet Yetkililerimizin de ifade ettiği üzere öncelikli olarak hastalığın yayılmasına mani olabilecek çalışmalar elzemdir. Bu nedenle Delikanlı diye tabir edilen Gençlerin yapısı gereği yerinde durmayarak sürekli hareket halinde olmaları bu hastalığı en hızlı şekilde başkalarına taşımadaki faktörün önüne geçilmesi gereklidir. Ülkenin ve İnsanlığın geleceği olan gençler kendi akıllarını yeterli gördükleri ve Akılları gözlerinde olduğu için hastalığın ciddiyetini görememekte ve hadisenin çok abartıldığı kanısıyla çok rahatlıkla suçlarını başkalarına yıkarak rutinleşmiş şımarık hayatlarına sınır koymadan gaflet içerisinde hayatlarına devam etmektedir. Durumu kavrayamadıkları için mazur görülebilecek Gençlerin konu içinde olduklarını hatırlatıcı görsellikler ve Kamu Spotları oluşturmalıyız.

     Hayatlarını bize feda eden çok değerli kıymetli Yaşlılarımızın başına bela ettiğimiz bu Musibette en çok zarar verdiğimiz maalesef yine en çok fedakarlık yapan yaşlılarımızdır. Bu nedenle yapıları gereği Çocuk hükmünde olan yaşlılarımızı bir bebek gibi korumalı, sabırla yardımcı olmalı, Devletimizin takdire şayan tedbirlerine ek olarak Yaşlılarımızın bize dünyada verdiklerine Vefa, Ahirette yüzümüzün ak olması için şefkatle muamelede bulunmalıyız. Sağlığı şimdilik yerinde olan bireyler ise yaşananları birer imtihan vesilesi kılarak dünya ve ahiretlerine faydaya çevirecek çok büyük bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor. Sanal ortamda verilen ve maalesef insanı düzeltmekten ziyade yalan, yanlış ve hastalığı yayabilecek ve haram olan En güzel varlık olarak yaratılmış insanı Cahil ve Nankör olmada zirveye götüren Dizi, film, Reklam ve Özendirici her türlü yayına sınırlamalar ve yasaklar getirilmeli.

     Her fikirden ve Gruptan insanları meydana getirdiği ve insanlığın sadece Dünyasını kurtarmayı esas almış olsa bile seviyeli İdeolojik kaygısı olmayan ama sürece katkı sunacak Din adamları, Bilim İnsanları ve Sosyal etkisi olan Sanatçıların Gündem oluşturacak, toplumun tüm kesimlerini barıştırarak ortak hedefe vardıracak sanal platformların önereceği reklam, kısa görseller ve yayınlar yapılarak geniş tabanlara yaymalılar.

      Herkesin evinde kalması gereken bu dönemde Aile içindeki ilişkileri düzenleyici, varsa çocukları ile olumlu ve toplu vakit geçirecek zamanlar oluşturulmalı, kişisel ibadetler tanzim edilmeli, yeni israf kapılarını açmaktan ve konuşmaktan ziyade yer yüzünde yaşanan insanlık trajedilerine bakıp ibret almalı, her kesin boyuna ve gücüne en yakınından başlayacak şekilde daha düşkün olanlara yardım konusu işlenmeli, Özellikle gençler ve çocuklar ferdi düşüncelerden arındırılarak toplumsal kaygı üzerinde eğitilmeli ve terbiye aşılanmalı, Aile büyüklerinin eski hatıraları canlandırılmalıdır.

   Bugün çok büyük fedakârlıkta bulunarak destanlar yazan ve normal zamanlarda da hayatımızı Maddi Manevi sağlıklı devam ettirmemize vesile olan ama nimet çokluğu ile şımarmış bazılarının kıymetini idrak edemediği ve ifa ettikleri kutsal vazifenin değeri anlaşılmadığından maalesef farklı şekillerde hakaretlere maruz kalarak Maddi Manevi hak ettikleri değeri alamayan yada bulamayan sağlık çalışanlarından temizlikçi, otomasyon, güvenlik, memur, sağlık personeli, hemşire, doktor ve İdarecilerin tümünün yaşadığı riskler düşünülerek fedakar, kahraman, gayretli ve şefkatli sağlık çalışanlarının özlük haklarında ve maaşlarında yeni ve ciddi düzenlemeler sağlanmalı. Bu süreçte kendilerine ve Ailelerine bağlı nedenlerden dolayı evlerine gidemeyecek durumda olan tüm sağlık personellerinin kullanması için gerekli izole mekânları tahsis eden, Başta sağlık personellerin olmak üzere Hasta ve Hasta yakınlarının kişisel korunması için her türlü dezenfekte, eldiven, maske, siperlik ve giysilerini karşılayan, kusursuza yakın bir organize ve çalışma yapan Sağlık Bakanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı, Üniversite Rektörlüğü, Gençlik Ve Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane İdarecilerinin tümüne ayrı ayrı ve özel teşekkür ederiz.

    Sağlık çalışanlarının özgüvenini artırıcı, moral motivasyonunu yükseltici, çalıştıkları kuruma özendirici olacak şekilde ring servis araçları, bazı işletmelerde özel indirimler uygulanmalı ve basında daha fazla pozitif yer ayrılmalı.

   Maalesef şehrimizin bir işletmesinde meydana gelen Hekim ve sağlık çalışanını kabul etmeme gibi nedeni ne olursa olsun çirkin fiiller cezalandırılmakla birlikte durumun normale dönme zamanına kadar  KYK ‘da olduğu gibi, sağlık personellerinin tanıtıcı kimlik kartıyla talepte bulunması halinde tüm sağlık çalışanlarına her türlü özel, ticari, halk otobüsü ve resmi araçlarla birlikte otel gibi işletmelerden ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulmalı.

    Bu sürecin en asgari düzeyde zahiri zarar ile atlatılması için sahada olan ve sorunları merkezde en iyi bilen Hastane İdarecilerinin Hasta, hasta yakınları, Sağlık Çalışanları ve Kuruma ait talepleri dikkate alınarak en hızlı şekilde talepleri karşılanmalıdır. Hasta ve Hasta yakınlarına yaptıkları tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır.

     Hasta, Hasta Yakınları ve sağlık çalışanları bir imtihanda bulundukları şuuruyla panik yapmadan, cinnî  ve İnsi şeytanların vesvesesine kapılmadan insan onur ve haysiyetine yakışır bir kul olarak tedbirleri aldıktan sonra tevekkül ile bu olağan üstü şartlar içinde teslimiyetimizi unutmamalıyız.

    Sonuç olarak bu salgın hastalıktan dolayı çektiklerimiz keffarettüz zünub olacak. Bu hastalıkta vefat edenler Peygamberimizin müjdesiyle Şehit sayılacaktır. Bu bulaşıcı hastalık ölümle neticeleneceği için genel bir korku yaşanmaktadır. Ancak kul tedbir alacak fakat taktir ALLAH’tan olacaktır. Elbette her canlı ölümü tadıcıdır. Ölüm bugün olamazsa yarın başka bir nam ve surette bizi bulacaktır. Ama hazır evlerimizdeyiz ve zamanımız çok ölümün ne kadar büyük bir nimet ve güzellik olduğunu okumalı, Bizi en Güzel şekilde Yaratana, En güzel şekilde hazırlık yaparak kavuşacağımız güne hazır olmalıyız.

      EN GÜZELE EMANET OLUN.

                                                       Hüseyin AŞAN

                                                          BİN-HASAD

                  Bingöl Hasta Hakları ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Derneği

                                        Başkan Yardımcısı ve Teolog

 

Kategori:
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-