Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kaçer’in yürütücülüğünde devam eden “Bingöl İlinde Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi” başlıklı PİKOM Projesi kapsamında Bingöl ilinde kayıtlı arıcılar ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bingöl İlinde Kayıtlı Arıcıların Hepsiyle Görüşme Sağlandı.
Projenin amacının, kırsal kalkınma bağlamında Bingöl ilinde arı ve arı ürünleri yetiştirici ve üreticilerinin birlikte iş yapma olanaklarının ortaya konulması ve artırılması olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kaçer, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu yapının yasal ve yönetsel boyutlarının belirlenmesi ve mevcut örnekler çerçevesinde sektörün geliştirilmesine katkı sağlayacak desteklerin irdelenmesi projemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Projemizin bu hedefleri doğrultusunda 6 kişilik proje ekibi tarafından Bingöl ilindeki kayıtlı arıcıların tamamına ulaşılarak; Bingöl merkez, merkeze bağlı köyler ve 7 ilçenin tamamında 222 adet anket uygulaması yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Arıcıların beklentileri, sorunları ve kendi aralarında örgütlenmeye yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmıştır.” açıklamalarında bulundu.

Ulusal ve Uluslararası Rekabet İçin Güçlü Bir Örgütlenme Modeli Şart
Arıcılık sektörünün en önemli yapısal sorunlarından birinin örgütlenme olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr Üyesi Kaçer, “Dünyada ve ülkemizde arıcılık kırsal kalkınma açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Bingöl ili sahip olduğu bitki çeşitliliği ile arıcılık faaliyetleri için önemli imkanlara sahiptir. Türkiye’de kovan sayısı bakımında Bingöl 15. sırada yer almaktadır. Sahip olduğu bu imkanlarla üreticilerin, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne kavuşabilmesi, sektörün en önemli yapısal sorunlarından biri olan örgütlenme düzeyinin artırılmasına bağlıdır. Bu proje Bingöl ilinde arıcılık faaliyetleri ile uğraşan çiftlerin örgütlenme, birlikte iş yapma kültürü açısından teşvik edilmeleri, bu konuda bir bilinç geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle örgütlenmekten kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de arıcılık sektöründeki örgütlenmeler içinde iyi uygulama örnekleri incelenerek Bingöl bal üreticileri arasında, üretim, pazarlama, markalaşma gibi sorunlarına çözüm olacak bir örgütlenme modelinin ortaya çıkarılması projenin temel hedeflerinden biridir.” 

Örgütlenme ile İlgili Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecek

Projenin ilerleyen sürecinde yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Kaçer,  “Bundan sonraki süreçte, yurt içinde ve yurt dışında mevcut arıcı örgütleri içinde iyi uygulama örnekleri incelenecek, arıcılara örgütlenme ile ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek ve geliştirilen örgütlenme modelleri ile ilgili arıcılarımızın tercihlerinin belirlenmesi için bir anket çalışması daha yapılacaktır. Nihai hedefimiz, Bingöl’de faaliyet gösteren arıcıların bir çatı altında ürünlerini pazarlayabildikleri, girdi. maliyetlerini düşürebildikleri, fiyat ve kalite konusunda ortak kararları hayata geçirebildikleri, katılımcı yönetime sahip bir örgütlenme modelini, arıcılarımıza sunabilmektir.” şeklinde konuştu.