Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Resmî Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni tip Coronavirus (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı.
Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Coronavirus tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler genelgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan genelgenin detayları:

"Coronavirus salgınının ülkemize yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ve salgının etkisinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır." (İLKHA)

Kategori: Siyaset
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-