KOSGEB KOBİ-GEL Projeleri başladı
KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında açılan “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” isimli proje teklif çağrısı hakkında KOSGEB Bingöl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı yapıldı.
KOSGEB KOBİ-GEL Projeleri başladı

 Toplantıya Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İLHAN, OSB Müdürü Nurullah Çiftçi, Esnaf Odası Başkanı Yılmaz ÇAPAK, TSO Başkan vekili Mehmet EKİN, İŞGEM Müdürü Cüneyt ÇALIK, Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar DEMİR, imalat ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

Proje Teklif Çağrısına;

“İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi’ne uygun olan imalat sanayi sektörleri, Bingöl ilinde Gıda ürünlerinin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Ana metal sanayi, Mobilya imalatı KOBİ’leri, (NACE Kodu: 10,14, 22, 24, 31),

-  Yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),

-  Yazılım sektörü KOBİ’leri, (NACE Kodu: 62) başvurabilecektir. 

 Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

 Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

 Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Proje kapsamında personel, Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil), yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenecektir.

 Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

 Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgiye Müdürlüğün veya http://www.kosgeb.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Kategori: Ekonomi
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-