Hüdapar’ı tanımak isteyenlere

 Siyaset sahnesine yeni çıkış olmasına rağmen adından çokça bahsedilen Hüdapar için herkes bir şeyler söylüyor.

 Bir basın mensubu olarak  gerek siyasi liderlerinden, gerekse üyelerinden edindiğin bilgileri harmanladığımda  öngörü olarak okumanızı istediğim şu sonuçlara ulaştım;

1-Partilerini meşru alanda tutacak bir tabana sahiptirler.

2-Tavan ile taban arasındaki benzerlik oranının en fazla olduğu parti Hüdapar’dır.

3-Manevi kontrol mekanizmasını en fazla üzerinde hisseden partidir.

4-Herbiri olabildiğine siyasallaşmış, geleceğin siyasetçisi olmaya aday bir çok üyesi vardır.

5-Ülkedeki en küçük bir hadiseye anında refleks göstererek, toplumsal duyarlılığın güzel örneklerini sergileyen binlerce gönüllüye sahiptirler.

6-Bölgenin ağır siyasal ,ekonomik ve sosyal problemlerine rağmen, mutedil bir yol bulmayı başarabilmişlerdir.

7-Güç sahiplerinin çeşitli siyasal akıl oyunlarıyla emilize  etme gayretlerini basiret ve ferasetle akamete uğratmışlardır.

8-Kürtlerin siyasal taleplerini çalışmalarının ana sütunlarından biri yapmışlardır.

9-Doksanlı yılların ağır siyasal zemininde yeşeren bir parti olarak, şer güçlerinin plan ve oyunlarına karşı uyanık ve antitez geliştirmeye muktedir  bir partidir.

10-Ekonomi, dış siyaset, farklı inanç gruplarıyla ilişkiler gibi konularda İslam medeniyetinin pratiklerini güncelleyerek gerçekçi çözümlere  ulaşmayı  hedeflemişlerdir.

11-Hayvan hakları, doğal yaşam alanlarının muhafaza, temiz çevre gibi konuları bireysel bir ödev görerek önemseyen bir yapıdır.

12-Gerekli şartların oluşmasından sonra kadınların hayatın bir çok alanında olması gerekliğini böylece toplumsal gelişimin daha hızlı olabileceğini inanan bir yapıdır.

13-Suçun geçişken, irsi ya da bulaşıcı olduğu hezeyanıyla suçluların yakınlarına uygulanan yaptırımların sonlandırmayı hedeflemişlerdir.

14-Suçun kendisinden çok ,suça götürecek yollarla mücadeleyi esas almışlardır.

15-Adaleti devletin temel var olma gayesi bilip, bireylerin ikili ilişkilerinden tutun devletle olan ilişkilerine kadar ortaya çıkan sorunları hakkaniyetle çözmesi gereken bir merci olarak görürler.

16-Her milletin kendine ait dil, kültür ve geleneklerini başkasını baskılamadan ve zarar vermeden devlet güvencesi altında yaşayabileceğini savunmaktadırlar.

17-Engellilerin dezavantajlı şartlarını pozitif ayrımcılıkla yok etmeyi gaye edinmişlerdir.

18-Çeşitli sosyo ekonomik nedenlerle şehre yığılmış nüfusun sorunlarını gidererek ve kırsal yaşamı cazip hale getirerek, memleketin  toprağından ve zenginliklerinden maksimum derecede istifade etmeyi gaye edinmişlerdir.

19-İnsan sağlığı üzerinde oynanan oyunların üzerin giden gıda ilaç  giyim ve benzeri alanlarda zararı tespit edilmiş hiçbir ürüne geçit vermeyecek bir partidir Hüdapar.

20-Devletin bin bir türlü kaynağını en verimli şekilde kullanarak hizmete dönüştürmek, böylece vatandaşı vergi yükünden kurtarmayı hedeflemişlerdir.

21-Toplumun  tüm katmanlarıyla olabildiğince yakınlaşarak sorunları kaynağında tespit etmeyi amaçlamışlardır.

22-Cezaevlerini yeni bir yaşam için bir tövbe ve arınma mekanı haline getirip, belli oranda bir üretim merkezi yapmayı hedeflemektedirler.

23-Sporu kumar alanı olmaktan kurtarıp, tüm türevlerinde başarılar elde etmeye çalışıp siyasi arenada batı ülkelerine karşı psikolojik bir üstünlük ve imaj elde etme vesilesi olarak görmektedirler.

24-Hüdapar kökleri sağlam, dalları serpilmiş, tomurcuk açmış ,meyve vermeye hazır bir partidir.

 

Nebi Bozaba

foto
Yazar: Nebi Bozaba
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal