Koca bir yalan: “Demokrasi”

“İspanya kraliçesi, ülkesinde kendisini rahatsız eden ne kadar serseri, kumarbaz, hırsız, paraya ve altına düşkün, çıkarcı, ahlaksız, suçlu varsa onları, Kristof Kolomb’un keşif birliğine katmıştır. İşte Amerika’nın bugün ki demokrasisi bu ahlaksız/vahşi fatihlere(!) borçludur. Bu açgözlü vahşi kovboylar Amerika kıtasını sömürmek ve talan etmekle yetinmemiş, burada gasp ettikleri sermaye/kapitalist güçle dünyanın diğer bölgelerini işgali etmek için girişimlerde bulunmuşlardır.”(Alıntıdır)

Batı bu (demokrasi) söylem ve maske ile kendi içinde kurmuş olduğu vahşi saltanat ve diktatörlüğü, dış dünyada (Afrika, Latin Amerika, orta Asya ve Ortadoğu’nun gelişmemiş veya az gelişmiş 3.dünya devletleri) egemen kılmaktır. Gelin hep beraber Başını Amerika’nın çektiği vahşi batının, Bu ülkeleri nasıl/neden hangi gerekçelerle işgal ettiğini, işgal boyunca halklarını nasıl yok edip öldürdüklerini, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını nasıl talan ve gasp ettiklerine bakalım…

Batının DEMOKRASİ(!) için dünyanın değişik bölgelerinde yaptıkları işgal, yıkım ve çılgınlıklar….

-Azteklere yapılan katliamlar,

-Latin Amerika’nın yerli ve kadim halkı Kızılderili’lere yönelik katliamalar.
-Avustralya’da Aborjinlere yapılan vahşetler,

-Güney Afrika kıtasındaki yıkım ve katliamlar

-Guatemala(1954)seçilmiş hükümeti devirip 40 yıl boyunca 10 binlerce inşa öldürmüş sonuçta ülkeyi bir diktatöre teslim etmiştir.

-Şili’de seçimle işbaşına gelen Salvador Allende 1973 yılında bir suikastla öldürmüş, ülkeyi destekledikleri Marksist zorba diktatör Pinochet’e teslim etmiştir.

-İran’da seçimle işbaşına gelen Muhammed Musadık Hükümetini devirip kendisini de 1952 yılında öldürerek, yerine İran şahını yönetime getirmiştir.

-Filipinler’de, Endonezya’da, Nikaragua’da, Küba’da, Portekiz’de, Polonya’da, Haiti’de, Vietnam’da, Kamboçya’da, Japonya’da, Kore’de, Dominik Cumhurriyetin’de, Filistin’in İşgali(İsrailli işgale ve cinayete teşvik edip desteklemektedir),Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta (1980-1988 yıları arasında İran- Irak arasındaki savaş, körfez savaşlarında),Suriye’de, Yemen’de, Libya’da, Somali’de, Sudan’da ve Mısır’da.

Bu ve daha adını sayamadığımız dünyanın birçok ülkesine ve bölgesine ya bizzat veya dolaylı olarak müdahale etmiştir. Halkın seçtiği meşru yöneticilerine karşı darbe girişimlerinde bulunmuş, darbeci ve diktatörleri desteklemişlerdir.

Ve Türkiye’de 1960 yılından başlayarak, 1971, 1980, 1997 ve 2015 yıllarında yapılan tüm askeri darbelerin arkasında bulunmuş veya bil fiil katılmıştır.

Demokrasi(!) işgalleri üçüncü dünya ülkelerine çok pahalıya mal olmuştur. Söz konusu ülkelerin yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynakları yağmalanmış, yerli halkın sermayeleri batılı bankalara aktarılmış, milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, şehirlerin ve medeniyetlerin yıkılmasına, kadınların dul, çocukların yetim bırakılmasına, ailelerin dağılmasına, göçlere neden olmuştur. Devletlerin sosyal, askeri, siyasi, yargı, idari, iktisadi ve eğitim sistemlerini yıkmıştır. Halkın dini, ailevi, kültürel, ahlaki ve ananevi yaşamlarını tahrip etmiştir. Bireyleri ve toplumları tedavileri mümkün olmayan hastalıklara müptela etmiş, inanç değerlerinden ve tarihi köklerinden uzaklaştırmış, küresel kapitalizmin esiri haline getirmiştir.

İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold Toynbee Batının bu kara tarihini gördüğünde bakın ne demiştir;

“Hiç şüphesiz Birleşmiş Miletler, maslahatları/çıkarları uğruna halklara karşı dünya çapında bir hareketi yönetmektedirler. Romanın asırlarca uğruna savaştığı şey için onlar da savaşmaktadır. Romanın siyaseti/idaresi zülüm üzerine kuruluydu, halkın çoğu fakirlerdi, fakirlere karşı zalimlerin yanında yer alıyorlardı. Şimdi Birleşmiş Miletlerde aynı işi yapmaktadırlar. Özgürlük taraftarlarına karşı, Zalim/zorba/despot idareye/yönetime sahip devletlerin (Çin, Rusya, İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya) yanında yer almaktadırlar. Dünyaya cehalet, kötülük, zülüm, fakirlik ve ahlaksızlık yaymak için çalışmaktadırlar”

Evet demokrasi bize işgal, yıkım, gözyaşı, ölüm, yoksulluk ve acıdan başka bir şey vermemiştir.

Bizim için demokrasi gerçekleri örten koca bir yalandandır.

foto
Yazar: Hamdullah Tasalı
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal