GÖREV SENİN

GÖREV SENİN

“Siyaset, efkârın âleminde bir şeytandır; istiâze edilmeli” deyip, siyaseti kerih gören ve ondan uzak duran; Ey Müslüman kardeşim!

Bu vazife senin, seni bekliyor ve sen yapmalısın!

Rabbimizin…!!!

-Yeryüzünün imarı, inşası ve ıslahı için yaratmış olduğu “Halife”;  Müslümanların birliğini ve dirliğini sağlayacak,

-"İnsanlar arasında adaletle hüküm ediniz"(Sad-26) emri gereği adaleti ikame edecek, adil idareciler,

-"Emanetleri ehline veriniz"(Nisa-58) buyruğundaki ilahi emanetleri koruyacak, ehil idareciler,

-"Hüküm ancak Allah’ındır"(Yusuf-40)  Kuran ve sünnette belli olan had ve hükümleri uygulayacak, adil hâkimler,

-"...sizden olan Ulu'l emre itaat ediniz"(Nisa-59) işlerimizi yoluna koyacak emir sahipleri,

"... Onların mallarından sadakalarını al"(Tevbe-103)  emri mucibince sadakaları, zekât ve diğer vergileri toplayacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak memurlar,

-"Benim ve sizin düşmanlarınıza karşı besili atlar hazırlayınız"(Enfal-60) Gizli ve açık düşmanlarımıza karşı dinimizi, ülkemizi, canımızı, malımızı ve geleceğimiz koruyacak orduları hazırlayıp, askerleri teçhiz edecek, cihada teşvik edecek komutanlar,

-Vilayetlerde Müslüman ahalinin kamu yöneticiliğinde;  ilmi, tıbbı, sosyal, iktisadi, eğitim, yargı, askeri, mülki, işlerin; uygulayıcısı hâkimler, valiler, komutanlar, hazine memurları, kâtipler, mühürdarlar, haraç ve sadaka toplayıcıları ve yazıcıları,

-Halkın can, mal, namus ve neslini tehdit eden;  azılı/azgın suçluları tutuklayıp adalete teslim edecek, cezaları infaz edecek,

-Bireyi, aileyi, toplum ve idareyi ıslah edecekler, iyiliği emr edecek, kötülükleri engelleyecek eğitimli aydın, salih ve adil kişiler,

-Hacc mevsiminde Hucacı /Allah’ın misafirlerini emin bir şekilde Kâbe’ye ulaştıracak, ihtiyaçlarını eksiksiz giderecek güvenliği ve levazımatı temin edecekler,

-Piyasalarda ve Çarşı pazardaki alışverişin doğru, dürüst helal dairesinde yapıldığını kontrol edecek, kötülüklerle mücadele edecek “Hisbe” teşkilatı görevini üstlenecek “Mühtesipler”,

-Mazlumları koruyacak, zalim ve mücrimleri durduracak, etkisiz kılacak mücahitler,

-Cuma namazını icrasını ve Oruç ibadetini /ruyettin takıbini" imam/ vali" olmadan kim tayin edecek, yerine getirecekler?

Hulasa daha birçok ilahi emri kapsayan (inanç, ibadet, muamelat, kural) “makāsıdü’ş-şerîayı ve rûhu’ş-şerîayı” icra edecek kim, kimler olacak?

Ve bunlar görevlerini neye göre ,nasıl icra edecekler?

Tüm bu saydığımız işler ve görevler, daha fazlası yönetim ve idarenin işleri arasındadır.

Yönetim ve idare "siyasetin" kendisidir.

Siyaset yapmadan bu ilahi sorumluluklarımızı nasıl yerine getireceğiz, söyler misin kardeşim!

Ey İmanlı, ihlaslı, takvalı, hayalı, edepli, ilim ehli kardeşim!

Din kardeşlerinin velayeti bu dünyada senin uhdene verilmiştir.

Emanetleri koruyacak/yerine getirecek insaflı, en ehil sensin!

Adalet-i mahzayı ancak sen yerine getirebilirsin!

Evet! Sen yapmasan kim yapacak?

foto
Yazar: Hamdullah Tasalı
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal